केंद्र सरकारने 2023 या वर्षासाठी नवीन मतदार यादी जाहीर केली आहे. दरवर्षी मतदार यादीतील संबंधित अधिकारी नवीन मतदार यादी जाहीर करतात.

मतदार यादी डाउनलोड करण्यासाठी

येथे क्लीक करा

कारण 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या भारतातील सर्व नागरिकांचा नवीन मतदार यादीत समावेश केला जातो. ज्या नागरिकांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाले आहे ते सर्व नागरिक केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मतदार यादीतून त्यांचे ‘मतदार ओळखपत्र’ डाउनलोड करू शकतात.

तसेच ज्यांचे नाव मतदार यादीत नाही ते नवीन मतदार ओळखपत्रासाठी अर्ज देखील करू शकतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *