बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हि बातमी खूप महत्वाची आहे – सर्वोच्च न्यायालय आणि शासनाच्या परवानगी नंतर बैलगाडी शर्यती सुरु झल्या असल्या तरी – आता बैलगाडी शर्यतीसाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे – आणि तुम्हाला जर बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करायचे असेल तर या नियमावली माहिती असणे खूप आवश्यक आहे – आजच्या मॅसेज मध्ये आपण बैलगाडी शर्यतीच्या नियमावली समजून घेऊ

सदर नियमावली शासनाकडून कृषी, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग , पशुसंवर्धन तसेच मंत्रालय यांच्याकडील अधिसूचनेनुसार – सर्व आयोजकांसाठी तयार करण्यात आली आहे

बैलगाडी शर्यतीची नियमावली कशी आहे

नवीन नियमानुसार आता बैलांचा छळ करण्यास मनाई आहे , तसेच त्यांना उत्तेजक द्रव्य देण्यास सुद्धा मनाई करण्यात आली आहे. – सर्वात महत्वाचे म्हणजे बैलगाडी शर्यतीसाठी आता एक हजार मीटरच्या अंतराचीही अटही ठेवण्यात आली आहे – तसेच बैलाची शारीरिक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे

तसेच आता बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यासाठी – आयोजकांना स्पर्धेसाठी पंधरा दिवस अगोदर परवानगी घ्यावी लागणार आहे – तसेच बैलावर काठी, चाबूक अशा कुठल्याही प्रकारच्या वस्तूचा वापर करण्यावर मनाई – असेही नियमावलीत सांगण्यात आले आहे

तसेच स्पर्धेच्या ठिकाणी पशु रुग्णवाहिका असणे आवश्यक आहे – तसेच आता शर्यतीचे चित्रीकरण करून उप विभागीय अधिकाऱ्यास सादर करणे बंधनकारक असेल – आणि नव्या नियमावलीनसर , आता आधी ठरलेल्या गाडीवानालाच सहभागी होण्याची परवानगी असेल

महत्वाचे म्हणजे आता केवळ नव्या नियमावलीनुसार बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन करावं लागणार – आणि यातील कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल – तसेच अनामत रक्कम जप्त केली जाणार आहे

बैलगाडा शर्यतीसाठी नियमावली जाहीर झाली – शेतकऱ्यांसाठी हि महत्वाची बातमी आहे – आपण थोडासा वेळ काढून इतरांना देखील शेअर करा

One thought on “बैलगाडी शर्यतीसाठी नवी नियमावली जाहीर – शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी”
  1. That is among the most well-liked game titles of this type. In case you haven’t experimented with it but, you’re lacking out! Try this game without cost and see for yourself. You received’t be unhappy. Please read on to determine what makes this sport so Unique

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *